×

اطلاعات سفارش

قرارداد یکساله تعمیر و نگهداری جت پرینتر

0.00﷼یک ساله
  • بازدید ماهانه از دستگاه
  • تعمیرات و نگهداری
  • گزارشات وضعیت روتین دستگاها
  • آموزش اپراتوری جت پرینترها
×